Hovedmenu

Fastbrændselsfyring

Vi renser alle former for fastbrændselsildsteder. Herunder pillefyr,
pillebrændeovne, fastbrændselkedler, brændeovne og rensning og renovering af flisekakkelovne.

Herunder finder du relevante oplysninger med rådgivning og lovgivning om fastbrændselsfyring.

BD-etageadskillelse 90

Forskrift for brug af brændeovne m.v. pr. 10-9-2009

Lovgivning om brændeovnes partikel immission

FAQ om brændeovnsbekendtgørelsen

Faktaark om brændeovnsbekendtgørelsen

Installation af centralvarmekedler, eller anlæg der kan opbygge tryk under drift