Hovedmenu

Ventilationsrens

Rensning af ventilations- og aftrækskanaler er en tjenesteydelse mange skorstensfejere tilbyder.

Ventilationsrensning er IKKE lovpligtigt skorstensfejerarbejde, men behovet er stort og arbejdet og arbejdsmetoderne er meget lig med ordinær skorstensfejning.

Ventilationrensning indgår da også i skorstensfejerfagets grunduddannels på teknisk skole. Skorstensfejerfagets nye logo med den hvide og sorte fejer udspringer da også fra arbejdet med disse renseopgaver.

ventilation1

ventilation2

Et ventilationsanlæg skal skaffe frisk luft. Holdes det ikke rent, virker det modsat. Et dårligt indeklima kan give syge bygninger: Træværk, der danner råd og svamp, eller murværk, som bliver jordslået og muggent.

Et snavset eller dårligt fungerende ventilationsanlæg kan også give mennesker ubehagelige symptomer: Hovedpine, træthed, svimmelhed, muskelsmærter, slimhindeirritation i øjne, næse og svælg.

Mikroorganismer, bakterier og støv i kanalerne giver risiko for udvikling af allergi og andre lidelser. Husstøvmiden har således gode vilkår, når rensning ikke udføres.

Norm for ventilationsrensning